Google
в сайта
ВЛАСТТА
Дизайнерско ателие ''ЛюДиНел''
Пилотен проект за преструктуриране на болничната помощ
В осем области, сред които Благоевград, Велико Търново, Бургас, Разград, Ловеч, Габрово и Русе, до края на септември ще стартира работата по пилотен проект за преструктуриране на болничната помощ, съобщи д-р Божидар Нанев - министърът на здравеопазването. Ще бъде извършен анализ на ресурсната обезпеченост с кадри, ресурсното натоварване на лечебните заведения и ще се реши коя от болниците на територията на съответната област отговаря на условията за нейната дейност. Проектът ще покаже възможностите за действие в цялата страна, а посочените осем области ще бъдат първите, които ще бъдат преструктурирани. Министъ¬рът подчерта, че за да се извърши преструктуриране на болничната мрежа трябва да има добра нормативна база, методика за остойностяване и плащане на дейностите в тези лечебни заведения, както и добър диалог с местните органи на управление. Необходима е и сериозна работа по доразвиване на спешната помощ.
„Не могат да се закриват лечебни заведения за активно лечение без да има още по-добре развита мрежа на спешна помощ. Значението на работата по отношение методиката на заплащане е изключително. В момента се търси ресурсна обезпеченост за въвеждане на диагностично свързаните групи като метод на плащане, които да се запазят диагностично", каза министър Нанев. 


Начална
За нас
Архив
Форум
Галерия
За реклама
Карта на сайта
Линкове
За контакт
актуално
политиката
Светът и ние
Балканите
Реалността
Страната
А сега накъде?
Темата
Властта
Словото
Спортът
Raz-влечението
На фокус
Историята
Културата
Икономиката

........................
д-р Божидар Нанев