........................
Google
в сайта
Дизайнерско ателие ''ЛюДиНел''
ТАРИФИ ЗА РЕКЛАМА
Тарифи за електронното издание на "ВЕСТНИКЪТ"


Засега всички рекламни карета са на началната страница.

На 1-ва позиция - най-отгоре, вляво от главата (размер до 170х140 пиксела и до 512 килобайта)
за 1 седмица - 50 лв. (гарантирани импресии - 150 000)
за 1 месец - 190 лв. (гарантирани импресии - 620 000)

На 2-ра позиция - най-отгоре, вдясно от главата (размер до 170х140 пиксела и до 512 килобайта)
за 1 седмица - 40 лв. (гарантирани импресии - 150 000)
за 1 месец - 150 лв. (гарантирани импресии - 620 000)

На 3-та позиция - вдясно, под вътрешните линкове (размер до 190х120 пиксела и до 512 килобайта)
за 1 седмица - 30 лв. (гарантирани импресии - 150 000)
за 1 месец - 100 лв. (гарантирани импресии - 620 000)

На 4-та позиция - вляво и вдясно, под всички линкове и банери (размер до 180х100 пиксела и до 512 килобайта)
за 1 седмица - 25 лв. (гарантирани импресии - 150 000)
за 1 месец - 80 лв. (гарантирани импресии - 620 000)


Тарифи за печатното издание на "ВЕСТНИКЪТ"

За едно отпечатване:

1-ва страница - 10 лв. на кв.см. в лявата колона
на 16-та страница - 7.50 лв. на кв.см.
на вътрешна страница - 7 лв. на кв.см.

Има отстъпки за реклама на цяла страница и за публикуване на повече от една реклама.
Начална
За нас
Архив
Форум
Галерия
За реклама
Карта на сайта
Линкове
За контакт
актуално
политиката
Светът и ние
Балканите
Реалността
Страната
А сега накъде?
Темата
Властта
Словото
Спортът
Raz-влечението
На фокус
Историята
Културата
Икономиката